Продавам дворно място с право на строеж 2,5 дка., парк ”Тюлбе” (срещу ”Бялата къща”)