0896741530 Продавам дворно място с право на строеж 2,6 дка., (може и на две части) парк "Тюлбе" (срещу "Бялата къща")

0896741530 Продавам дворно място 400 кв.м. местност "Кайнаклъка" (срещу СБА)