Наемам земеделска земя. ЛИВАДИ 20 лв/дка., НИВИ 25 лв./дка. в община Казанлък