Актуална информация за свободните работни места в Казанлък и регион

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 11.02.2021 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по математикаВисше – учител по математика, компютърни умения
1Социален работник в социална услугаВисше – Социални дейности, социална педагогика, специална педагогика, 1 г. стаж, компютърни умения, английски език, категория В
2Социален сътрудникВисше – Социални дейности, социална педагогика, специална педагогика, педагогика, здравни грижи, медицински работник, средно, 1 г. стаж, компютърни умения,  категория В
1Помощник-възпитателСредно
1Помощник на учителяСредно, 1 г. стаж
2Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
1Кредитен специалист, банкаСредно
1Консултант, продажбиСредно
1Обслужващ магазинСредно, основно
1Готвач, заведение за бързо храненеСредно, основно, 2 г. стаж, умения за работа на скара
1Готвач, заведение за бързо храненеСредно, основно, 2 г. стаж, умения за работа на грил
1Продавач-консултантСредно, стаж 1 г.
1Майстор, производство на тестени изделияСредно, основно, 2 г. опит в производство на закуски
1Производител, ръчно на хлябСредно,  2 г. опит в производство на хляб и хлебни изделия
1Техник, електродомакинска техникаСредно техническо, компютърни умения, категория В
1Техник, медицинска техникаСредно техническо
1ПризовкарСредно, категория В
1Машинен операторСредно, технически умения
20Машинен оператор, производство на експлозивни веществаСредно
20Монтажник, изделия от металСредно
1Шофьор, автобусОсновно, категория Д, 1 г. стаж
20КофражистОсновно, средно

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
1Главен специалистСредно – Административни офис дейности
1Главен специалистСредно – Строителен техник
4Продавач-консултантВисше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 11.02.2021 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…