Актуална информация за свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 04.02.2021г.

Съгласно чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа лица.

БРОЙДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕ
1Учител по математикаВисше – учител по математика, компютърни умения
1Учител по математикаВисше – учител по математика, компютърни умения
1Помощник-възпитателСредно
2Образователен медиаторОсновно, средно
2Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
1Кредитен специалист, банкаСредно
1Консултант, продажбиСредно
1Техник, електродомакинска техникаСредно техническо, компютърни умения, категория В
1Техник, медицинска техникаСредно техническо
1ПризовкарСредно, категория В
12Машинен оператор, производство на експлозивни веществаСредно
25Монтажник, изделия от металСредно
1Шофьор, автобусОсновно, категория Д, 1 г. стаж
20КофражистОсновно, средно

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”  КАЗАНЛЪК

 

БРОЙДЛЪЖНОСТОБРАЗОВАНИЕ
1Учител по български език и литератураВисше – учител по български език и литература, компютърни умения
1Психолог, училищенВисше – Психология, компютърни умения
1Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
1Главен специалистСредно – Административни офис дейности
1Главен специалистСредно – Строителен техник
4Продавач-консултантВисше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…