От 16 февруари започва изплащането на всички месечни помощи!

Изплащането на всички месечни помощи започва във вторник (16 февруари), съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Сред видовете плащания от вторник са:
– месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, – за отглеждане на дете до навършване на една година,
– за отглеждане на дете с трайни увреждания,
– за дете без право на наследствена пенсия,
– месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка,
– месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст.

Източник: coronavirus.bg

loading…