Защо отказват компенсации на служители в затворените фирми?

Това става ясно от публикуваните на сайта на Агенцията по заетостта причини за откази да се изплатят компенсации.
https://www.az.government.bg/bg/news/view/vajno-pri-kandidatstvane-za-finansova-pomo-sht-za-zapazvane-na-zaetostta-3587/

Част от служителите, за които работодателите със затворени бизнеси са кандидатствали за компенсации, не са одобрени поради това, че с тях няма сключени трудови договори или пък наличните договори не са основни, а допълнителни.

Най-честата причина да се откаже компенсация на работник е фактът, че той е нает по код в икономическа дейност извън обхвата на заповедта на социалния министър. В нея детайлно са посочени всички допустими за компенсиране позиции в бизнесите, които бяха затворени или продължават да не функционират заради ограничителните заповеди на здравния министър.
Агенцията по заетостта прави служебни проверки в регистрите на НАП и така например установява, че за компенсации кандидатстват и управителите на фирми или се кандидатства за служители, които не работят в обекти тип мол, а в такива извън тях.

Неодобрение се получава и след както не са представени допълнително изисквани документи в определения срок или са подадени отново сгрешени. А има и такива служители, които не са пуснати в неплатен отпуск каквото е изискването за компенсацията.

В част от случаите Агенцията по заетостта изплаща компенсацията, но прави корекции на подадените от бизнеса заявки. Най-често това се случва заради часовете по трудов договор, например е посочен 8-часов работен ден, но проверката установява по-малко часове по трудов договор.

Премахват се и служители, за които се установява, че вече не работят при съответния работодател.
Източник:Pariteni.bg

loading…