Добрата новина

Камарата на строителите припозна Школата на Тео с дарение

Камарата на строителите ще изпълни и цялостния ремонт на сградата. Решението е взето от Управителния съвет на Камарата. През 2014 година, със съдействието на Кмета на Казанлък, Правителството прехвърли сградата на бившия техникум по хидравлика в гр. Казанлък на общината.

Целта бе имотът да бъде ремонтиран и използван за нуждите на създадената от преподавателя Теодосий Теодосиев Национална школа по физика. Сградата бе в окаяно състояние. ,,Община Казанлък ремонтира покрива, за да можем да започнем строителните дейности“, каза председателят на Камарата на строителите в Стара Загора -инж. Петко Балабанов.Той увери, че ремонтът ще приключи до две седмици. Дарение от 5000 лв. за школата на Тео ще направи и фондация ,,Трейс за хората“.

Фондация „Трейс за хората” е създадена на 2 юли 2014 г. с решение на Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд” АД. Целта е да се обединят усилията на фирмите от групата в областта на социалната и корпоративната отговорност.

Още Новини