Надеждите са: Движението по Надлез “Катекс” да бъде пуснато към края на 2020 г.

Ремонтът на надлез „Катекс“ е един от най-важните обекти за Община Казанлък за 2020 година, каза заместник-кметът Даниела Коева. Тя подчерта, че дейностите по подмяна на лагерите, които са приоритетни, вече са финализирани.

След проведена комисия, съвместно с управлението на Агенция „Железопътна инфраструктура“ за осигуряване на времеви прозорец за работа в отвора, който е над ЖП-линията, приключват цялостно дейностите по подмяна на лагерите.

Коева поясни, че успоредно с това стартира и работа по горната част на надлеза – изграждат се кофражи и се полагат армировки, и по определен от строителната фирма график предстои полагането на бетон в различни участъци.

„Надяваме се ремонтът на надлеза да продължи с по-бързи темпове и да има завършеност към момента, който е определен по график и движението да бъде пуснато към края на 2020 година“, заяви заместник-кметът на Казанлък.

Свързана публикация

На Надлез “Катекс” работата продължава след подмяна на половината от старите лагери