Необходимото уточнение:… Не източват Язовира, а Оводняват река Тунджа…планово!

На работната среща на министъра на околната среда и водите Емил Димитров с областните управители на Стара Загора, Сливен и Ямбол, кметове и зам.-кметове на общини от областите Сливен и Ямбол и представители на съответните ВиК дружества, основната тема беше питейно-битовото водоснабдяване за населението на областите Сливен и Ямбол.

В началото на месец август притеснени кметове от двете области сигнализират министър Димитров, че нивото на сондажите спада драстично поради продължаващата вече трета година суша. Представителите на държавната и местната власти търсят съдействие от ресорното министерство за решаване на проблема.

В процеса на дискусия участниците обсъдиха възможностите да се увеличи оводняването на река Тунджа чрез подаването на количества от язовир “Копринка” към язовир “Жребчево”. Този процес е от съществено значение за областите Сливен и Ямбол, тъй като гарантира нормално снабдяване с питейна вода в условията на поредица от сухи години.

Решението, което всички участници в срещата подкрепиха единодушно, е 30% от водния ресурс на р. Тунджа да продължи да върви по поречието на реката след освобождаването му от яз. „Копринка“.

Тези обеми вода ще подхранват кладенците по поречието на Тунджа и гарантирано ще осигуряват достатъчни количества питейна вода за жителите на двете области.

Пресъобщение на Областна администрация Стара Загора

Свързана публикация

Язовир Копринка не се източва!