АСП напомня да бъдат спазвани противоепидемичните мерки в социалните услуги за възрастни

Агенцията за социално подпомагане изпрати писмо до общините с напомняне да бъдат спазвани стриктно установените от Националния oперативен щаб и регионалните здравни инспекции  противоепидемични мерки във всички специализирани институции от резидентен тип за възрастни и в центровете за настаняване от семеен тип в страната.

Честа дезинфекция и спазване на социална дистанция са задължителни. Средства за дезинфекция и предпазни материали са предвидени в бюджетите на социалните услуги, като при липса на такива директорите им може да се обръщат към съответната община-доставчик за допълнителни количества. За допълнителна информация и инструкции за поведение директорите на центровете, домовете за стари хора и други резидентни услуги  трябва да се обръщат към районните здравни инспекции.

От началото на извънредното положение са преустановени настаняванията и свижданията във всички социални услуги, като близките на настанените потребители могат да получават информация от директорите или от общините. Препоръчва се всички дарения да бъдат получавани чрез куриерски фирми, за да се ограничи максимално достъпът на външни лица. Центровете за социална рехабилитация и интеграция, Дневните центрове и Центровете за обществена подкрепа ще предоставят дистанционни услуги за деца и семейства по телефон, скайп, вайбър или електронна поща. Социалните работници, терапевтите, арт-терапевтите, психолозите и логопедите изготвят опростен план със задачи, който се предоставя на семействата на ползвателите.