Птицеглавият с дебют през август във водите на “Копринка”

Работата по изграждане на птицеглавия боен тракийски кораб, който се сглобява на язовир „Копринка“, се намира в предпоследен етап, преди да започне запълването на цепнатините, образували се при строежа му, каза Атанас Димитров, ръководител на проекта за създаването на кораба.

Птицеглавият ще бъде използван като туристическа атракция от Община Казанлък, която е и партньор по Проекта. 

Ръководителят на Проекта обясни, че се очаква да пристигнат останалите членове на екипа от Проекта, които ще поставят всички подвижни елементи на плавателния съд. 

Корпусът трябва да бъде максимално изчистен от всичко подвижно, поради вероятността да се краде от него“, каза Димитров и поясни, че са изчезнали някои от подвижните елементи по кораба, което налага тяхното повторно изработване и поставяне. 

Димитров съобщи също, че се подготвя и екипажът на кораба, който ще бъде от 10 курсанти от 4 курс на Висшето военоморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, с ръководител капитан III ранг Тодор Коритаров.

 Всичко това е наредено от флотилен адмирал Боян Медникаров и между 10 и 15 август корабът с екипажа ще бъде пуснат във водите на язовир „Копринка“, допълни той. 

Предвижда се корабът по вода да стига и до мястото, където в древността се е намирал тракийският град Севтополис. 

При направената справка от структурата на Севтополис се оказва, че е построен на левия бряг на древната река Тонзосизползвана от речни кораби до Кабиле и Бяло море. 247 метра стена от югозапад, 120м. от север и 170мот югоизтоккоято завършва с естествен ров към реката

Точно тук са акустирали речните кораби за товарене и разтоварване   на стоки. Височината на стената е била 4,50 м. Новият птицеглав кораб е единственият в света и е реплика на бойните кораби отпреди 3200 години.  

Киловата греда на кораба е с дължина от 19,5 метра. Направена е от цели парчета дърво, като всичко е изработвано на ръка, без използването на машини. Така, както са го правили древните тракийски майстори. 300 елемента на ребрата на кораба са изработени от естествено криви дървета, изработени са и диблите – дървени пирони, които са хиляди.  

Процесът на сглобяване на тракийския кораб беше наблюдаван наживо от казанлъчани и гостите на града през летните месеци от 2018 година насам.  

Атанас Димитров поясни, че екипът работещ по Проекта, след много изследвания е решил, че птицата, кото трябва да бъде поставена на кораба е жерав.” Това е птицата, с която траките участвали в коалицията на морските народи. Той е свещена птица не само на Аполон, но и на Хермес. Знаем, че траките са извеждали своя древен произход от боговете и много са почитали боговете Арес и Хермес”, каза Димитров. Платното на кораба ще бъде изтъкано на ръка от естествените и отглеждани от живелите по тези земи одриси – лен или памук. 

Дървеният материал, от който е направен птицеглавият боен кораб по подобие на плавателните съдове на траките, е осигурен от законна общинска сеч. Котвата е изработена от камък.  

Всичко по кораба е изпълнено по правилата на експерименталната морска археология.“ Поради тази причина и цялото оборудване на екипажа, както и неговото снаряжение ще бъде от същата епоха – бронзовата епоха – 1783г. Пр.Хр. В самия кораб ще има съдове за храна, храната ще бъде същата като на траките.  

Корабът е конструиран на базата на фреските от храма Мединет Хабу, като са използвани приблизително фреските като форма на кораба и като големина, но е приложен и собствения опит на екипа.  

Снимка: Вестник “Искра”

Свързана публикация:

„Птицеглавия“ не е реплика, а точно копие