Водните съоръжения на територията на Общината не представлява опасност за населението

Язовир „Копринка“, който е най-голямото водно съоръжение на територията на община Казанлък не представлява опасност за населението, с оглед на проливните валежи, които са регистрирани през последните дни, каза Слави Иванов, младши експерт “Сигурност и управление при кризи“ към Община Казанлък.

По неговите думи, всичко при този язовир е изрядно. През месец април е извършена регулярна проверка на цялостното състояние на язовира, който е към Националната електрическа компания.

Направени са тестове на изпускатели, на преливници, и е установено, че те са в изправност. С водолази е правен оглед на стената на „Копринка“ и не е установено нищо притеснително.

„Под непрекъснато наблюдение е нивото на водата в този обект и ако се налага постепенно той се изпуска. С оглед на сушата, която беше през миналото лято и ниското ниво на язовира, сега при проливните дъждове и снеготопенето той не предполага някакви щети, които може да нанесе водата в него“, каза Иванов, пояснявайки, че при евентуална необходимост от мерки, много лесно могат да се предприемат такива.

По отношение на микроязовирите, които са на територията на община Казанлък, Иванов поясни, че онези от тях, които имат вода също са под наблюдение. Ежегодно два пъти се прави проверка на състоянието им Поредната такава е направена миналата седмица, при която са инспектирани всички микроязовири. Нивото на всички е под приливния ръб. Няма преливащи язовири.

По решение на някои от наемателите, някои от язовирите нямат вода изобщо. Тези, които имат вода се следят непрекъснато с оглед на проливните дъждове и при необходимост може да се прибегне до изпускане. Изпускателите и преливниците им са в изправност.

Иванов поясни още, че през 2019 година е почистено коритото на река „Гюрля“, която преминава през селата Средногорово и Горно Черковище. Река „Лещница“ е в много добро състояние.

Той подчерта, че през 2020 година междуведомствена комисия е направила проверка на дерета, които минават през населени места, и предстои да бъдат предприети мерки за почестването им в рамките на населените места.

„Изключително добра е комуникацията с кметовете на населени места, които оказват помощ. При проливни дъждове се правят обходи и се преглеждат местата, които биха представлявали някакъв проблем“, подчерта Слави Иванов.

Снимка: Неделина Колева