Зара Клисурова: Влошено е Финансовото състояние на розопроизводители

Поради неплащане на розов цвят от минали години и липсва финансиране на земеделците е влошено финансовото състояние на розопроизводители.

Зара Клисурова поясни, че само физически лица, които са съкратени, са имали право да ползват облекчението за тримесечието по 1500 лв.

„Новото, което прие сега проведеният Консултативен съвет в Министерство на земеделието е, че даде зелена линия и на земеделски производители, и на физически лица да ползват това финансиране. А фирмите занимаващи се със земеделие, съответно да кандидатстват за по-голям размер от 4 хил.500 лв.“, подчерта Клисурова.

По думите и във връзка с цената на розовия цвят от Министерство на земеделието е подчертано, че държавата не може да се намеси в един сектор като розопроизводството, където има пазарни отношения между розопроизводител и розопреработвател.

Цената ще продължи да бъде обсъждана съответно при подписване на договорите с розопреработвателите.

Зара Клисурова обясни също, че според Закона за розата, при подписването на предварителните договори за изкупуване на розовия цвят, едно от условията е в тях да бъде вписан номерът на картончето, с който е вписан в Регистъра съответния розопроизводител.

Но тъй като срокът е удължен и се появява невъзможност да получат всички хора подали своите молби до 30 април картончета, то в Министерството е разрешено на база на входящия номер на заявлението да бъде вписан в договора съответния розопроизводител.

Удължен е срокът с още 1 месец от 15 май, който беше обявен като краен срок за карантина и до 15 юни розопроизводителите ще има право да подават документи за вписване в регистъра.

Клисурова определи като добро решението на Министерство на земеделието обявено от министър Танева, в края на годината да бъдат допълнително финансирани розопроизводителите от бюджета.

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Зара Клисурова: Законът за розата внася ред в Розопроизводството

Кампания Розобер 2020 ще има и Розовият цвят ще бъде обран