Успешен финал на проектa „Овластяване на младите-да започнем от днес”