Успешно приключи фотоконкурса „Аз и татко” проведен онлайн, ето и победителите