Благодарност

Като член на ОИК – Казанлък искам да благодаря на Общинска администрация в лицето на секретаря на Община Казанлък Ваня Иванова за перфектната организация на местните избори и в предизборния и в изборния ден и в изборната нощ . Благодаря и на служителите от тази администрация и на тези от ГРАО, които много работиха през последните дни и изборната нощ, за да може да проведем безпроблемно тези най- сложни избори.