Казанлъшки туроператори с висока оценка за проектa „Светът на траките”

Проектът „Светът на траките“ е разработен като цялостен интегриран туристически продукт. Предвижда се да бъдат изпълнени реставрационни и консервационни дейности по тракийския култов комплекс „Оструша“,  както и изграждане на  велосипедна инфраструктура между град Крън и град Шипка.

„Светът на траките” е добра възможност за задържане на туристите в нашия район и дори привличането на нови”, коментира един от управителите на туроператорските фирми. По време на срещата стана ясно, че разработеният вече проект напълно отговаря на потребностите и на съвременния турист, чийто профил е да бъде част от атракцията, а не само да е неин зрител.

От своя страна Валентина Пейчинова, управител на туроператорска фирма, сподели, че според нея екскурзоводите е добре да представят по възможно най-атрактивния начин туристическите обекти. Кандидатът за общински съветник от ГЕРБ Таня Иванчева, която също работи като туроператор, бе категорична, че съветниците и кметовете от ГЕРБ (№43) ще продължат да работят за повишаване качеството на туристическите услуги в района.

…………

Колеги, изпращаме Ви линк с компютърен видео клип на проекта, който, моля да публикувате след текста на прессъобщението:

https://youtu.be/nfPRSpCgiIM

………

Купуването и продаването на гласове е престъпление!