Илиана Жекова: Ще работя за по-ефективна социална политика

В следващото Народно събрание ще РАБОТЯ и за:

✅ Продължаване на политиката за подкрепа на професионалното образование със затвърждаване на механизма за изготвяне на приема на ученици на местно ниво съвместно с бизнеса, за да бъдат подготвени днешните и утрешните ученици за ерата на променящите се професии. В условията на променяща се икономическа среда е важно да се насърчава партньорството между училища, висши учебни заведения и местен бизнес, за да се гарантира, че на пазара на труда ще има подготвени кадри, които да отговарят на потребностите на местната икономика.

✅ Насърчаване на работодателите да наемат хора с увреждания, лица в предпенсионна и пенсионна възраст чрез различни форми на подкрепа.

✅ Разработване на Стратегия за развитието на човешките ресурси в социалната сфера, за да бъдат предоставяни по-качествени социални услуги. Ефективна социална политика и наличие на качество на социалните услуги се постигат от специалисти с образование в сферата на социалните дейности, които имат възможност за кариерно развитие и надграждане на придобитите умения, хора, които да умеят да работят за хората в нужда. Професията на социалния работник да се утвърди като социално отговорна професия.

✅ Модернизиране на системата за обучение на възрастни чрез осигуряване на нова среда за учене и дигитални технологии. През последната година пазарът на труда изисква гъвкавост на знанията и уменията. Все по-ценни стават дигиталните умения и формирането на такива ще повиши възможността за по-бърза реализация на пазара на труда.

🗳 Гласувайте ✔️за ИЛИАНА ЖЕКОВА с 2️⃣8️⃣ ГЕРБ ✔ и с преференция 1️⃣0️⃣3️⃣!

❗️*За да е валиден вотът Ви, отбележете и 2️⃣8️⃣, и 1️⃣0️⃣3️⃣!

……………………….
Купуването и продаването на гласове е престъпление!