Ами, това е положението Днес!

Купонът започна!

А, иначе, всичко тръгна с Встъпителното слово на Главния редактор Данаил Парнаров, който хайкира Купона с:

„Дъжд вали, пушките ръждясват!

Нека да вали, имаме си Смазка!“

И ДълбокоМъдренно  допълни: „А пък днеска, имаме си маска!“

А, Рожденникът продължи с любимото си Хайко:

„ От днес съм, мамо, картечар,

и с радост нося тежкия товар…

… и плюс това със Жар!“

И така,  Симеон  вдигна Жарката наздравица, с която Купонът ни започна.

Иии… Наздраве! За всички Читатели и Почитатели, които търсят вестник „Искра“ по Будки, дупки и “Лафки” и… Ще го има! Ама, четете ни, де,  и на 7-ми март, въпреки Коронавируса! И така „до края на света“ с вестник „Искра“!

И беше казано: „Има ли Мисъл,

има ли Чувство,

само тогава се ражда Изкуство!“