Култура

Американски туристи и библиотекари гостуваха на библиотека “Искра”

На 13 юни 2019 г., скъпи гости на библиотеката бяха група американски туристи, сред които и наши колеги от Колорадо, Ню Мексико и Аляска. Водеше ги г-жа Нанси Болт, бивш зам.министър по култура на щата Колорадо. Тя е и член на Секцията за библиотечно обслужване на хора със специални нужди към Международната федерация на библиотечните асоциации (IFLA) и член на комисията на Организацията на обединените нации (ООН), приятел на ОБ “Искра” почти десет години.

Гостите изслушаха презентацията на директора Анна Кожухарова за развитието на културния институт, с интерес разгледаха извадката от редките и ценни издания на библиотеката, съпроводена от разказа на Светлана Колева, посетиха отделите за обслужване. Много одобрение събуди и изложбата ни “Розата- красивият символ на България”. Сбогувахме се с обещанието да се видим и следващата година.

Снимки: Общинска библиотека “Искра” 

Още Новини