Библиотеката спечели проект за нови 350 заглавия

Общинска библиотека „Искра“ спечели проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за 2020 година на Министерство на културата

През своята юбилейна година Общинска библиотека „Искра“ спечели проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за 2020 година на Министерство на културата. Програмата е за финансово подпомагане на обществените библиотеки при обновяване на фондовете с книги и други информационни носители, а библиотека “Искра” е една от 36-те библиотеки от цялата страна, одобрени за финансиране.

Стойността на проекта е 11 673.33 лв., като всички средства се  подсигуряват от Министерство на културата, без съфинансиране от бюджета на библиотеката.2

След подписването на договора, нови 350 заглавия или 969 тома ще постъпят във фондовете на библиотеката. В проектната разработка на казанлъшките специалисти, съобразно информационните и културни потребности на гражданите в нашата община, са включени заглавия от следните области: художествена литература, художествена литература за деца, хуманитаристика /публицистика, литературна критика  литературна история, история/, справочна, научно-популярна и научна литература. 55% от проектните предложения са книги от български автори, издирени от 24 издателства и издателски къщи сред които са :”Егмонт България”, “Ентусиаст”, “Жанет-45” “Захарий Стоянов” ,”Изток-Запад”, , Университеско издателство на НБУ, “Персей”, “Сиела” , Университеско издателство ” Св.Климент Охридски” и други. Приблизително 30%  от включените заглавия са книги за най-малките читатели на библиотеката, съобразени с техните предпочитания.

„През последните години един от  основните приоритети  на Общинска библиотека “Искра”  е обновяването и развитието на библиотечните колекции с книги и продължаващи издания,  изграждане на информационните масиви и подсигуряване на демократичен достъп  до информация, дори  чрез интернет и електронни ресурси.

Посветили сме своите усилия на специалисти на мисията да насърчаваме интереса към книгата и четенето. И успехът е налице- определено  влияем положително на нивото на информираност, грамотност и култура у нашите читатели. Прекрасно е това, че Министерството на културата отново дава възможност  на обществените библиотеки, сред които е и ОБ”Искра”, да кандидатстват със свои проектни предложения за попълване на фондовете си. Очакваме и през следващата година Програмата да се финансира, и то с още повече средства.”, споделя Анна Кожухарова, директор на Библиотека “Искра”.”Благодарни сме, че тази конкурсна сесия не изискваше съфинансиране от страна на библиотеките, което е голямо облекчение, защото част от обществените библиотеки, сред които е и нашата, солидарно на обществото, също понесоха тежестите на извънредното положение при сформиране на своите бюджети, в частта собствени приходи”, заключи А.Кожухарова