“Бунт и естетика” на изложба в библиотеката

Във връзка с Европейските дни на културното наследство от 18.09.2020 – 30.09.2020 г. в отдел „Изкуства” на ОБ „Искра” се откри изложба „Бунт и естетика в европейската живопис през 19-20 век”.

Представени са репродукции от модерното изкуство на художниците: Винсент Ван Гог, Пабло Пикасо, Густав Климт, Анри Матис, Салвадор Дали, Василий Кандински, Марк Шагал, Казимир Малевич, Армандо Пицинато, Едвард Мунк, Клод Моне, Пол Гоген, Добри Добрев, Иван Милев, Владимир Димитров – Майстора.

По време на изгряващото модерно изкуство се обособяват три течения: експресионизъм, абстракция и фантастична живопис. Еспресионизмът акцентира върху емоционалното отношение на творците към самите тях и към света, абстракцията се фокусира върху формалната структура на живописното произведение, а фантастичната живопис изследва царството на въображението, най-вече неговите спонтанни и ирационални страни.

Представените художници творят в следните стилове: кубизъм, сюрреализъм, фовизъм, дадаизъм, експресионизъм, символизъм, абстракционизъм, постимпресионизъм, представяйки живота около себе си през своя светоглед.

Или както пише Шонберг:„ Ако ухото можеше да разграничи разликите в цвета, то би било удобно да се сътворят мелодии, изградени от цветове”.

Изложбата е разположена на втория етаж на Общинска библиотека”Искра” и в залата на отдел „Изкуства”.

Библиотека “Искра”