Днес посрещаме лятното слънце на Тракийския мегалит „Вратата на Богинята Майка“

Днес 21 юни от 20.00 часа, група за тракийски ритуал при НЧ “Л. Каравелов-1921” с. Бузовград ще представи реконструкция на античен обичай, идващ от вярванията на скитите и траките и свързан с култа към бога. Oколо 20.30 часа, при благоприятни метеорологични условия, слънчевият лъч ще премине през отвора на скалния феномен.

Мегалитът край Бузовград, известен още като Българският Стоунхендж, е древно светилище от времето на късния енеолит и началото на бронзовата епоха. Изграден така, че слънцето да попада в “прозореца” при залез, мегалитът създава усещането за досег до свещен портал с изключителна гледка към Казанлъшката котловина и поречието на р. Тунджа.

Древните траки са го ползвали както с култови и ритуални цели, така и като маркер на времето. Това било възможно, защото слънчевите лъчи при залез, в деня на лятното и есенно равноденствие (21 юни; 22 септември), минават точно през отвора, оформен от каменните блокове, и падат на отсрещната скала. Така те определяли кой е най-дългия ден в годината.Съоръжението е разположено така, че когато гледате залеза през отвора, той съвпада с най-високия връх в тази част на централното било на Балкана – връх Триглав. Той почти винаги е заснежен и в съседство с него са изворите на р. Тунджа, която е свещената река за региона.

И тогава, и днес, ако надникнем през високия 180 см. скален отвор, останалият свят се вижда като на длан. А останалият свят е цялата Долина на тракийските царе, заключена между Стара планина и Средна гора, могили, селища, свещената река Тунджа – пълна панорама на територията на Одриската държава.

Природната забележителност се намира  по северните склонове на Сърнена Средна гора в близост до село Бузовград/ на 4 км юг-югоизток/, община Казанлък. Източно от мегалита в близост се намира и римската крепост Бузово кале. От 2013 г. обектът е обявен за природна забележителност.