Ежегодният “Есенен салон” очаква творците на Казанлък

Община Казанлък Ви уведомява, че започва събирането на художествени творби за изложба по повод ежегодния „Есенен салон“, който ще се проведе за 19 поредна година в Галерия за изкуства на ул. „Искра“№4.

Право на участие имат всички художници родени, живели или живеещи в Община Казанлък.

Условия за участие в ежегодния “Есенен салон“

·       Всеки автор може да участва с не повече от 3 /три/ броя творби във всеки раздел:

–        Живопис;

–        Графика;

–        Скулптура.

·       Творбите трябва да са оригинални, създадени през предходната година и да бъдат с максимални размери както следва:

–        Живопис – 120 см.;

–        Графика – 100 см.;

–        Скулптура – 60 см.

·       Журирането на творбите ще се осъществи до 3 /три/ дни след крайния срок;

·       Наградените творби остават във фонда на Галерия за изкуства на ул. „Искра“№4.

Награден фонд:

·       Награда за I място – 400 лв.

·       Награда за II място – 250 лв.

·       Награда за III място – 150 лв.

·       Награда – Дебют на млад автор в „Есенен салон“ 2020 – 100 лв.

Наградените автори получават право за самостоятелна изложба през следващата календарна година в залата на ул. „Искра“№4.

Творбите се оставят в Културно – информационен център на ул. „Искра“№4 не по-късно от 23.10.2020г. /включително/.