Култура

Европейското културно наследство през погледа на пътешественика

 Конкурсът ще се проведе от 19.09 до 10.10. 2019 г.

  1. До участие ще бъдат допускани снимки, които отразяват Вашите лични впечатления и емоции от знакови и по-малко известни забележителности, участието Ви във фестивали и събития, свързани с европейската и българската култура.
  2. Снимките могат да бъдат направени с всякакво устройство – мобилен телефон, фотоапарат или таблет.
  3. Заявки за участие се приемат на e-mail: zaemna.iskra@gmail.com
  4. Всеки може да участва с не повече от 3 снимки, като посочи следната информация: три имена, телефон, e-mail за контакт и кратко описание на изпратените снимки.

Още Новини