Казанлъшките краеведи се събраха и призоваха: „Да Знаем и да Помним!”

Това издание премина под надслов „ Да знаем и да помним”. Организатори на инициативата са Община Казанлък, Исторически музей “Искра“ , Общинска библиотека „Искра“ и Краеведско дружество „Иван Енчев – Видю“. В рамките на четенията бяха представени 19 доклада на различни теми сред които: „ Исторически бележки за книжарниците в Казанлък”, „За някои песни „на гюл”, записани от фолклористите от Института по музика при БАН”, „Моята връзка със семейството на Яворов”, „ Душевността на тракийските българи”, „Българската вяра”, „ По Аксаковските пътеки” и др.

По време на краеведския форум беше представено и петото изданиеи на сборника „Казанлък в миналото и днес”, в който са поместени докладите от четенията през 2018 година.

Докладите от тазгодишните краеведски четения ще излезат в сборник през 2020 година, които ще съдържа„ДА ЗНАЕМ И ДА ПОМНИМ!”

 1. Душевността на тракийските българи – Костадинка Димитрова
 2. Моят род – Елица Стефанова, СУ „Екзарх Антим I”, ръководител Станимира Вълчева
 3. Социално-икономически и културни предпоставки за възникването на в. „Искра” – д-р Косьо Зарев
 1. За някои песни „на гюл”, записани от фолклористите от Институт за музика при БАН – гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова, Институт за изследване на изкуствата, БАН
 2. „Оставих звънче, което ще прерастне в камбана” – Капитан дядо Никола /Никола Филиповски/ – Христина Банова
 3. По „Аксаковските пътеки” – Гина Хаджиева
 4. Родословието на Духовниковия род – д-р Донка Данова
 5. Моята връзка със семейството на Яворов – Лилия Димитрова
 6. Тео /Теодосий Теодосиев/ – Стойко Стойков
 7. Участието на 56-пехотен полк в заключителния етап на Първата световна война (юни 1917 – септември 1918) – д-р Чавдар Ангелов, НПМ „Шипка-Бузлуджа”
 8. Загинали във войните от с. Ясеново – Христо Ангелов
 9. 100 години НЧ „Алеко Константинов-1919” с. Ясеново – Ваня Андреева, секретар на читалището