Музеят на фотографията показва “Самолетостроенето в България” на Изложба „Хемус – 2020“ в Пловдив

В периода от 30.09. до 03.10.2020г. в палати №4 и №7 на Международен панаир Пловдив
се провежда 14-а Изложба „Хемус – 2020“.

БАД – Пловдив, Музеят на авиацията, филиал на НВИМ и Музеят на фотографията – Казанлък представят изложбата „Самолетостроенето в България“. Ще бъдат изложени единствени по рода си фотографии, отразяващи богатата история на самолетостроителните фабрики ДАР – Божурище, ДСФ – Казанлък и ДСФ-Ловеч.
Изложбата е експонирана в палата №7 на МП – Пловдив.