Ново отличие за Музея на фотографията

Българското астронавтическо дружество бе наградено с грамота и плакет от организаторите на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус-2020“ и Фондация „Хемус-1995“ за представената от  дружеството, съвместно с Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства- Казанлък на фотоизложбата „Самолетостроенето в България“.

“Чрез представената изложба ние реализирахме нашите амбиции, експозицията да проследи в документални снимки развитието на самолетостроенето в България, което е едно от големите индустриални предизвикателства през XX век.”

Самата изложба предизвика широк обществен интерес и бе посетена от много български и чуждестранни гости на изложението, представители на бизнеса и изложители, военнослужeщи и цивилни лица.