Очерк за Стоян Пъков участник в Априлското въстание

Градината на ЛХМ „Чудомир“ се оказа тясна и едва събра желаещите да се запознаят с изследването на краеведа Недялко Пъков. Приветствено слово към присъстващите, произнесе заместник – кметът по финансите Драгомир Петков. За доброто настроение се погрижиха възпитаниците на музикалния педагог Мариана Мъгева.

В биографичния очерк е проследено възникването и развитието на рода Пъкови от село Хлябово, Ямболско и рода Пъкови от Панагюрище. Тази родова хроника има за акцент събитията, явленията и личностите от епохата на Българското възраждане, посочва в рецензията си за изданието историкът Георги Керкеняков. В книгата си авторът развива своята теза за идентичност между двата рода Пъкови – от Ямболско и Панагюрище.

Тази хипотеза Пъков гради въз основа на протичащите процеси на икономически подем в българското общество през първата половина на 19 век. Тогава Панагюрище се превръща в един от скотовъдните и търговско-занаятчийски центрове на българското землище. До средата на 19 век в Панагюрище работят до 200 мутафчийски работилници със стотици майстори, калфи и чираци. В търсене на пазари за продукцията си, много от тях изнасят своята дейност в Добруджа, Тракия, Цариград и др. Тук те са в близост до Узунджовския панаир, пазарите на Одрин и Цариград.

Недялко Димитров Пъков е авторът на книгата “Стоян Пъков стотник в Априлското въстание, биографичен очерг”.  Той е роден на 10 януари 1954 година в село Хлябово община Тополовград. Основното си образование завършва в родното си село, а средното в град Казанлък.  Продължава своето образование в Железопътният институт в град София и се дипломира със специалност “Експлатация и ремонт на електрически локомотиви”.  Работи като локомотивен машинист на пътнически влакове и се пенсионира в системата на железниците. Семеен, с две дъщери и един внук. Недялко Пъков живо се интересува от Българската история. Той е член на Краеведското дружество в град Казанлък  и има публикации. Председател е на два инициативни комитета за направа на паметни плочи на герои от Априлското въстание 1876 година. На първи май 2012 година в село Хлябово  най-тържествено беше открита паметната плоча на героя от Априлското въстание, стотника Стоян Пъков. Недялко Пъков организира родова среща в селото и е изготвил  подробен албум и история на родът Пъкови.

 По случай 140 години от Априлското въстание в град Казанлък е открита паметна плоча на Стефан Почеков, член на Клисурският революционен комитет и убит на 8 май 1876 година.

 Недялко Пъков е краевед, родолюбец патриот и общественик.

Представянето на книгата пред казанлъшка публика беше направено от директорът на ИМ „Искра” д-р Момчил Маринов.