Подпомагат независимите творци в условията на извънредно положение

Мярката се отнася за лица, работещи на свободна практика в сферата на културата и изкуството, които се самоосигуряват или са ангажирани на базата на граждански и авторски договори.

От тази мярка на правителството за подпомагане на творците и организациите в областта на културата и на изкуствата ще могат да се възползват най-нуждаещите се артисти в свободния сектор, които декларират доходи до 1000 лева на месец за изминалата 2019 година.

Министърът на културата Боил Банов обяви правителствените решения в подкрепа на един от най-засегнатите сектори от кризата, причинена от COVID-19.

2200 са свободните артисти в страната, около половината от тях ще могат да се възползват от тази мярка, уточни министър Банов. Артистите с доходи над тази сума ще могат да се възползват от друг вид подкрепа – безлихвен заем от 1500 лева на месец с период за връщане от 10 години. Двете мерки не могат да се дублират.

По тях ще може да се кандидатства по ясни и опростени критерии пред фонд „Култура“ към Министерството на културата, като още на следващото заседание на Министерския съвет процедурата ще бъде регламентирана. Средствата ще бъдат от националния бюджет.

Министър Деница Сачева, която участва в представянето на правителствените мерки, изчисли, че тази помощ ще струва около 2 милиона и 700 хиляди лева на държавата.

Допълнително, в рамките на Националния план за действие и заетостта, ще продължи работата по програма „Мелпомена“ за 2 милиона лева, за 230 работни места в държавните и общински театри, за музикалните и продуцентските къщи.

Социалният министър заяви, че въвеждането на  гъвкаво работно време може да даде възможност на повече хора да се възползват от подкрепата. Сачева уточни, че част от вече подадените 1553 заявления по програмата „60:40“ са от областта на културата и изкуствата и се отнасят до над 22 хиляди служители и работници в тази сфера.

По отношение на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, с постановление от 8 април Министерският съвет осигури субсидия за изплащане на брутните трудови възнаграждения и за начисляване на дължимите осигурителни вноски на творците за периода от началото на въведеното извънредно положение и до 6 месеца, припомни още министърът на културата.