Призвани Сме да Възродим Възрожденския Дух на Казанлъшката Библиотека

Учащи и студенти са били най-многобройните групи сред читателите на Общинска библиотека „Искра“, показва нейният отчет за дейността през 2018 година.
Ползватели на книги и библиотечни единици са 10 076 (регистрирани в електронна база данни), а активните читатели – малко над 13 хиляди души, в това число и виртуалните потребители. Близо 10 хиляди са посещенията в сайта на библиотеката.
Многобройни групи активни потребители са също децата до 14-годишна възраст, висшисти, ученици начална и средна степен, пенсионери и безработни. Сред редовите читатели в Казанлък са жените, като броят на ползвателите в тази категория наброява 2439 души.
ОБ „Искра“ е сред най-дейните местни организатори на културни събития за годината. Отчетени бяха над 7 хиляди посещения на културни събития, организирани от библиотеката.
Средно 15 пъти в годината възлизат посещенията на един читател на Общинска библиотека „Искра“. Средно по 283 посещения на ден регистрират всички нейни отдели.
Най-предпочитана си остава художествената литература (с 45 210 заети книги), следват Обществено-политическа литература, историческа литература, изкуство, книги на спортна тематика, медицина и др.
Приключени бяха два успешни проекта на библиотеката.
Проект Библиотеката – моята първа сцена! Изграждане на творчески пространства за деца и тийнейджъри! бе реализиран от Общинска библиотека „Искра” гр. Казанлък в партньорство с НЧ „Пробуда – 1920“, с. Копринка и НЧ „Зора – 1902“, с. Голямо Дряново.
Основната цел на проекта бе да се създаде нова библиотечна услуга, която да привлече нови публики. Да се покажат на децата и юношите творчески практики и да се изгради в тях увереност в собствените им умения, като се зачитат техните мнения и предпочитания, като се проведе социологическо проучване.
В рамките на проекта децата и тийнейджърите участваха в занимания по: Фолклор и народни танци; Фотография, журналистика и ТВ „Тийнейджър; Рисуване и приложни изкуства; Грънчарство; Моден дизайн и курс за манекени; Творческо писане; Плетене; Зумба и модерни танци; Театър; Караоке; Коафьорство. Показаха усвоените умения на концерти и изложби, във вестник „Наше лято”, детски литературен сборник „Цветовете на лятото”, новинарски емисии и интервюта по ТВ „Тийнейджър”.
За първи път в библиотеките се изградиха общодостъпни, безплатни и консултирани от специалисти творчески пространства, оборудвани подходящо и предлагащи нови занимания. Децата и тийнейджърите се върнаха към традиционните форми на творчество, без употреба на технологии.
Разкри се нова библиотечна услуга. Привлякоха се нови публики от ползватели. Библиотеките се доказаха като центрове на култура и образование, извън традиционните структури. Закупи се трайно оборудване, което е приложимо и за други дейности на институциите. Затвърди се статута им на полезно място за оползотворяване на свободното време при деца и юноши, място, което повишава качеството на живот на местната общност. Проектът предизвика интерес сред родителите и повлия положително на дарителството към библиотеките. Дейността на библиотеките получи одобрението на местната власт, която разшири подкрепата си за тях.
Изградената творческа база остава да се ползва за постоянно осмисляне на свободното време и творчески изяви.
Проектът „Bookcrossing zone“ бе одобрен за финансиране от Младежка банка – Ст. Загора на стойност 1 400 лв. съвместно с неправителствената организация „Младежки център за развитие – Взаимопомощ“ в партньорство с Общинска библиотека „Искра“ в гр. Казанлък.
Целта на проекта бе повече хора да четат книги в гр. Казанлък и затова се поставиха 4 броя къщички за книги в парк Розариум, които са отключвани всяка сутрин от международни доброволци на „Взаимопомощ“ по проект „ДоброволциТЕ” на програма „Еразъм+” и заключвани вечер, с цел да не бъдат откраднати. Общинска библиотека „Искра”, като партньор осигурява книги за поставянето в къщичките, като всяка къщичка е за различна възрастова група – бебета, деца, младежи и възрастни хора. Проектът беше реализиран през месец септември.