Програма на Културните събития в ЛХМ „Чудомир“ през м.август

Културни събития в

ЛХМ „Чудомир“ през м.август, 2020год.

 04.08.20 г. /вторник/ – 18.00ч.

Представяне на  книгата „Да живееш по български“

автор: Георги Туртуриков – баща

представящ: Антоанета Банова – редактор

27.08.20г.  /вторник/ – 18.00ч.

Представяне на книгата “Стоян Пъков стотник в Априлското въстание, биографичен очерк”

автор: Недялко Димитров Пъков

представящ: д-р Момчил  Маринов – директор на ИМ „Искра“ Казанлък

29.08. 20г.  /събота/ – 11.00ч

 ДЖАЗ КОНЦЕРТ – матине в градината на Музей „Чудомир“

Събитията ще се провеждат в градината на Музей „Чудомир“ при спазена  социална  дистанция и мерки за сигурност.