„Срещу течението“ книга за текстилната индустрия от Възраждането до Освобождението

В Инфоцентър Казанлък бе представена книгата „Срещу течението“. Нейн автор е доц. д-р на социалните науки Мартин Иванов. Момчил Маринов директор на Историческия музей, представи автора пред гостите на събитието.

„Срещу течението“ е мащабно изследване на българската ни текстилна промишленост в рамките на периода от Възраждането до няколко години след Освобождението. В нея са описани възходите и паденията на българската текстилна индустрия, подкрепени от богат изворен материал, преведен на четивен и достъпен език.

На въпроса, защо заглавието на книгата е „Срещу течението“, Мартин Иванов сподели:

„Времето, в което „българското текстилно чудо“ се развива е период, в който подобни занаятчийски промишлености по целия свят западат.“

Книгата е почит към две поколения българи, чиито икономически устрем внася значителни промени в българското общество. Благодарение на тях тръгват едни от най-важните процеси на Възраждането. Превръщайки се в лидери на текстилния пазар, те натрупват капитал, който се използва за създаването на българско училище, българска църква, а по-късно и държава.


 

loading…