Театърът се завръща на лятната сцена в Алиолувата къща от 30 май

Създадени са правила и организация за спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с извънредната ситуация в цялата страна , с които родителите и техните деца трябва да се запознаят и съобразят за нормалното протичане на спектаклите .
* Всяко дете задължително трябва да бъде с придружител.

* Обособени са отделни коридори за вход и изход на зрителите.

* Задължително е носенето на лични маски при посещение на
спектакъл.

* Няма да се допускат лица с прояви на остри респираторни болести( повишена температура, кашлица, хрема и др.)

* Преди представленията ще се извършва дезинфекция на сценичните и зрителните пространства, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 на Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г на Министъра на здравеопазването.

* Осигурени са дезинфектанти за хигиена на ръцете на входа, които ще се ползват задължително от всички зрители и изпълнители.
* За обслужващия представленията персонал са осигурени лични предпазни средства, в зависимост от спецификата на работата и оценката на риска на работното място.

* Дейността по посрещането на публиката, закупуването на билети , настаняването е организирана така, че да не се допусне струпване на хора и да се спазва дистанция.

* Зрителните места са обособени на изискуемата дистанция от 1,5 м.

* На видно място ще бъдат поставени информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете. Ще бъдат ясно разчертани посоките за движение за вход и изход на посещенията. На разположение ще бъдат служители на театъра за допълнителна информация и координация за спазване на мерките.

За повече информация и закупуване на билети :

0896 710 296 / 0896 690 963

Местата са ограничени поради мерките за безопастност и изискуемата дистанция от 1,5м

Екипът на театър “Любомир Кабакчиев” ви гарантира сигурност, безопастност, спокойствие и приятни преживявания и емоции.