Припомняме на София и на българите за „Царският некропол на тракийския град Севтополис”

Автори на фотографиите са известният Иво Хаджимишев и казанлъчаните Стефан Димов, Стефан Папукчиев и Иво Косев. Тракийските гробници, представени в изложбата, са следните: Казанлъшка тракийска гробница; Култово-погребален комплекс в надгробна могила „Оструша”; Гробница в надгробна могила „Голяма Косматка”; Гробница в надгробна могила „Шушманец”; Гробница в надгробна могила „Голяма гола могила”, т. нар. „Грифоните”; Гробница в „Малка гола могила”, т. нар. „Хелвеция”; Гробница в надгробна могила „Голяма Арсеналка”; Гробница в надгробна могила „Сарафова могила” („Крън 2”); Зидан гроб в надгробна могила т. нар. „Светицата”.

Представените в изложбата девет гробници от Долината на царете са сред най-добре съхранените и представителни образци на тракийската гробнична архитектура. Те дават най-ясна представа за многообразието в архитектурно и художествено отношение на тракийските паметници, свързани с погребалните вярвания. При изграждането им са използвани различни строителни похвати и материали, приложени са разнообразни архитектурни елементи и техники за декорация. Сред тях има примери на прецизно изпълнени помещения с четириъгълен или кръгъл план с плоско, двускатно или куполно покритие, изградени от гранитни квадри.

Изключително разнообразна е архитектурната и художествената декорация, като при всяка гробница е приложен индивидуален творчески подход – използвани са колони и полуколони, пиластри, ортостати, фронтони. Не липсват примери на скулптирани елементи и на покриване на стените с цветни фризове. Повечето от гробниците имат художествено изработени двукрили каменни врати и гробно ложе в погребалната камера. Двете камери в гробниците в могилите „Оструша” и „Голяма Косматка” са оформени изцяло в монолитни гранитни блокове, което ги прави уникални и безспорно най-впечатляващи по своята изработка, блестяща илюстрация на естетиката на ранния елинизъм в Тракия.

Разбира се, при разкопките в тези гробници не са открити тленни човешки останки, което говори за символични погребения. Този начин на погребване е свързан с култа за обожествяване на владетеля, което е ставало в гробниците-хероони.

В тракийските гробни съоръжения се откриват разнообразни дарове, които демонстрират богатството и престижа на погребаните в тях. В този могилен некропол, обаче, има предмети, които са единствени по рода си не само по отношение културата на траките, но и в световен мащаб – няколко изящно изработени съда от благородни метали, красиви накити, богато украсени елементи, оръжия и снаряжения с богата украса, която ги превръща в предмети на култа с голяма културна и художествена стойност.

Маска, изработена от дебел златен лист, както и изработената от бронз глава на Севт ІІІ са вече са световноизвестни. В основната експозиция на Исторически музей „Искра” може да бъде проследена тракийската култура през елинистическата епоха, като особено внимание е отделено на находките от гробницата под могила „Голяма Косматка”, където се предполага, че е бил погребан /символично/ Севт ІІІ. Централно място заема златният погребален дъбов венец.

Долината на тракийските владетели предоставя възможности за изучаването на духовната култура на тракийското общество. Изключителни са археологическите открития от 40-те и 50-те години на ХХ век.

Казанлъшката гробница и тракийският град Севтополис провокират интереса на много изследователи. Казанлъшката гробница е открита случайно при копането на противовъздушно укритие през 1944 година, а Севтополис е разкрит при строежа на язовир „Копринка” през 1948 – 1954 г.

При откриването на Казaнлъшката куполна гробница със запазените ценни стенописи световната научна общественост е силно впечатлена от достиженията на недотам познатата дотогава тракийска култура. През 1979 г. Казанлъшката гробница е включена в Списъка на световното наследство.

При мащабните разкопки на надгробни могили в Казанлъшката котловина, проведени от експедиция ТЕМП на доц. д-р Георги Китов в периода 1992-2005 г., са проучени над 300 могили, сред които се открояват 15 гробници. Голямата част първоначално представлявали тракийски храмове, превърнати в гробнични съоръжения след осъществяване в тях на погребения на знатни тракийци. Тракийските гробници край Казанлък са своеобразен ансамбъл, чиито елементи са функционално, смислово и пространствено свързани. Най-значимите от тях са концентрирани на неголяма територия в северната част на котловината. Добре съхранени, в голяма степен социализирани и защитени, те представят най-развитата форма и най-представителната проява на традиционните религиозни вярвания на траките, свързани с погребалните практики и въпреки общото си предназначение, всяка е уникална по замисъл и изпълнение със специфичен архитектурен и художествен облик.

Изложбата ще може да се види в галерия „Средец” на Министерството на културата (бул. „Ал. Стамболийски” 17) до 31 юли. Тя е съвместно дело на Министерството на културата и Община Казанлък и се реализира със съдействието на Националната комисия за ЮНЕСКО.