Авторът на „Шуми Марица” открива първата детска градина у нас

През 1929 г. в България имало 76 детски градини, наричани по онова време „детски училища”. Само 38 били градовете, в които преди 90 години можели да се похвалят с такива забавачници.

От пожълтелите страници на бр. 132 на в. „Казанлъшка искра” от януари 1930 г. разбираме, че в онези години в Града на розите нямало детско училище, а местните жители смятали, че е крайно време то да бъде направено.

Член 26 от тогавашния Закон за народното просвещение гласял: „Детските училища служат за развитието на децата чрез подходящи за възрастта им игри, песни, ръчни занятия и беседи“.

Било задължително те да бъдат откривани в градове с над 20 хиляди жители, както и в селища, в които има народно училище. За сведение, в края на второто десетилетие на ХХ век Казанлък наброявал 12 500 жители.

В детските училища се приемали деца от 5 до 7-годишна възраст.

Първата обществена детска градина в България е открита в Свищов през 1882 г. Неин създател е Никола Живков – учител, книжовник и обществен деец, който е и автор на „Шуми Марица“, национален химн на страната ни от 1886 до 1944 г.

Неговото детско училище се наричало „Детинска мъдрост” и в него били приети 10 деца.

Източник: www.desant.net,  снимката е илюстративна