Историята на стария мост при село Ягода

Старият каменен мост над река Тунджа между селата Ягода и Тулово (община Мъглиж, Старозагорско) е бил изграден от пет отвора по 6-9 метра единият. Върху най-високата част на моста е била поставена мраморна плоча, на която било записано, че тази постройка е била направена по времето на султан Махмуд II (управлявал от 1808 до 1839 г.). Мостът е бил построен от Хаджи Мехмед от Казанлък през 1815 година.

Преданието, достигнало до нас благодарение на Иван Енчев-Видю, разказва, че Хаджи Мехмед (пълното му име е Хаджи Мехмед ага Хаджи Йомер ага Заимоглу) от гр. Казанлък женил сина си за мома старозагорчанка. Дошло ред да отидат да вземат момата от Стара Загора. Хаджи Мехмед бил много богат, та голяма сватба вдигнал. Мало и голямо заминало. Взели булката и потеглили обратно за Казанлък – всички, и от момкова, и от момина страна, с коля и талиги. Стигнали до река Тунджа, ала тя била придошла голяма – дъждове валели в Балкана. Спрели, дострашало ги да не се издавят. Решили да преминат разляната река с биволи-чевгари (два чифта биволи, впрегнати в една кола). Мехмед ага паднал на земята и вдигнал ръце нагоре – Бог да им помогне, да ги закриля от нещастие, като му се обрекъл да въздигне на това място мост. Всички коленичили и всички отправили молитвите си. След туй впрегнали чевгарите и кола след кола всички сватбари благополучно се изтеглили на отвъдния бряг. Стигнали в Казанлък и както му било реда, изкарали сватбата.

След време Мехмед ага, верен на думата си, започнал моста и го привършил красив, висок, каменен със сводове. По средата му издигнал голяма мраморна плоча с надпис. Висока и издигната над парапета, тя придавала на моста монументален вид.

Този каменен мост е съществувал до към първите няколко десетилетия на XX век, след което е развален, за да бъде направено новото шосе Стара Загора – Казанлък. Днес до това място се намира нов модерен мост над река Тунджа, по който минава главният първокласен път. Той е част от Европейски път E85, който минава през шест държави.

Николай Вапирев

loading…