На баня в Казанлък преди близо 90 години

Подробности за това какво е предлага тя научаваме от стотния брой на вестник „Казанлъшка искра“ от септември 1928 г. „Това не е обикновен модерен хамам, а една постройка с всички удобства и приспособления, каквито изискват нуждите на новия ни град“ – изтъква старата газета. Както информират пожълтелите й страници, най-напред се влизало в парната (потилната), „гдето за 1-2 минути сте готови, за да се изтрие кирът ви от теляка или близкия ви, като имате във всяко отделение по 10 курни (корито под чешма в баня, до което се сяда и от което се гребе вода за къпане, б.а.) и 3 душа“.

Освен това, в мъжкото отделение допълнително имало и басейн – плавалня, както го наричали тогава, „гдето евентуално може младежите, особено спортисти и ученици, да се обучават в плаване групово или поединично“. В женското отделение, вместо плавалня имало вани. Вестникът уточнява изрично, че цените за къпане са „извънредно“ ниски и затова баните се посещавали масово. Обаче се обръща внимание, че задното стъпало в долната част на басейна в мъжкото отделение трябвало да се закръгли, защото там повече се играело и плувало и лесно можело някой да се удари. Иначе навсякъде било „хубаво и чисто“.

Всичко било „от мозайка, цимент, бетон и неръждясващ метал“ – уточнява още „Казанлъшка искра“. Авторът на дописката – някой си М. С., обобщава, че собствениците Л. Станев и Ив. Яламов „са дали всичко, за да наредят една модерна баня на града и желателно е хигиеническият съвет да я разгледа, пречени това и направи своето заключение“.