Потвърдиха истинската възраст на Апостола

Нов труд, озаглавен „ По следите на Левски и БРЦК – нови османски документи“, излезе неотдавна на книжния пазар. Научни редактори на документалния сборник са проф. Пламен Митев, д-р Милена Тодоракова и доц. Християн Атанасов, а съставители: проф. Орлин Събев, Дора Чаушева, Виктор Комбов и Ашкън Коюнджу. Изданието съдържа преводи на неизвестни досега документи от османския архив в Истанбул, които се отнасят до дейността на Апостола и създадените от него революционни комитети. Документите разкриват информация за съдебния процес, воден от Османската империя срещу участниците в съзаклятието. Изданието представя нов превод на султанските укази за утвърждаване на смъртните присъди на Васил Левски и Димитър Общи. За първи път се публикуват и факсимилета на тези документи.

Дългогодишният изследовател на делото на Апостола – историкът и юрист Георги Туртуриков заяви, че снимка на Левски, открита в турските архиви и публикуваният в това издание, превод на текста на гърба на снимката, хвърлят нова светлина в българската историография. Текстът към фотографията е на османотурски, преведен е от Орлин Събев и дава информация за физическите белези на Дякона. Част от него гласи: „…среден на ръст, със светлосини очи, на 25-26 години.“ Това потвърждава категорично тезата на Георги Туртуриков, отдавна лансирана в общественото и професионалното пространство, че Левски е роден през 1846 година, а не през 1837 година – както упорито твърдеше досега историческата наука. Според Туртуриков става дума за допусната псевдонаучност при установяване на истина. Все пак той е удовлетворен, защото е повярвал на думите на Апостола и не се е излъгал за възрастта му.

„Жалко, че минаха толкова десетилетия, а нашата историческа гилдия си затваряше ушите и очите за някои категорични факти“, коментира Георги Туртуриков.

Източник: Радио Стара Загора

Снимка: Емил Енчев