Антимовци ще участват в симулационен модул на ООН в Ню Йорк през март 2021

Четирима младши посланици на Европейския парламент от СУ “Екзарх Антим I” кандидатстваха и са одобрени да участват в симулационен модул на ООН.
Анита Христова и Симона Христова от 11б, Евгени Джурков и Иво Матов от 12б са посланици на Европейския парламент от 2018 година. През декември 2018 те посетиха Европейския парламент в Страсбург и участваха в Евроскола- симулационен модел на парламента, при който всички участници влизат в ролята на евродепутати и заседават в комисии по конкретни казуси.

От 01.12 и четиримата са част от нова програма 𝘊𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥 и ще работят заедно с още 3000 младежи от цял свят в този младежки форум, където ще се провеждат дискусии и дават решения за бъдещето, за реализирането на 17-те глобални цели.

Организатор на форума е Associazione Diplomatici – NGO in Consultative Status with the UN ECOSOC – италианска неправителствена организация. Представители на организацията проведоха интервюта с Анита, Евгени, Иво и Симона по скайп и ги одобриха за участие в 𝘊𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘝𝘪𝘳𝘵𝘶𝘢𝘭 𝘔𝘜𝘕 2021.

Модула има 4 онлайн обучения и заседание на живо в Ню Йорк през март 2021.

От миналата учебна година и четиримата са членове на ученическия съвет на нашето училище и работят по проект “Shaping young Europeans future through drama” съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Основните дейности по проекта са посветени на изучаване, популяризиране и ангажиране с глобалните цели за устойчиво развитие на ООН.

loading…