Младите

Бъдещето се гради в Настоящето, но се корени в Миналото

Ето, представена нагледно символиката, заложена в девиза на клуб”Млади възрожденци”от ОУ “Христо Ботев”-с.Енина:

“БЪДЕЩЕТО СЕ ГРАДИ В НАСТОЯЩЕТО,НО СЕ КОРЕНИ В МИНАЛОТО!”

Дървото на снимките е почти двувековното(182-годишното) дърво-кестен в двора на енинския храм” Свети Георги Победоносец”.

То е посадено при освещаването на храма (през далечната 1837г.,на Гергьовден), но все още е здраво, расте, развива се, и , което е най-озадачаващо, ВСЕ ОЩЕ РАЖДА КЕСТЕНИ, ВСЯКА ГОДИНА, И ТО ПО МНОГО И МНОГО ВКУСНИ! Сортът, по мнение на специалисти, е мнооого рядко срещан по нашите земи!

Ето ви – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ – В ТРИЕДИНСТВО, ВЪВ  ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ  ЕДНО ОТ ДРУГО!

И под това дърво – учениците от клуба, прозрели , с помощта на учителите си, тази ДЪЛБОКА ЖИТЕЙСКА МЪДРОСТ!

ПЕТ ГОДИНИ КЛУБ”МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ”ОТ ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”-С.ЕНИНА

(опит за представяне и за равносметка дотук)

ВЪЗНИКВАНЕ И КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ:

Клуб”Млади възрожденци” от ОУ”Христо Ботев”- с.Енина е ученическа, неполитическа, неправителствена, доброволна, патриотична организация. Той е съставна част от Национално движение”Млади възрожденци”, състоящо се от няколкостотин ученически клуба от училища от всички краища от страната, както и от известен брой клубове от училища на българи, живеещи в чужбина. Това движение, пък, е своеобразна младежка секция към Общобългарски комитет”Васил Левски”със седалище в София.То има общ Устав, а всеки клуб приема свои Вътрешни правила. Дейността на клубовете е под методическото ръководство на споменатия комитет и на образователното министерство, респективно на училищните директори.

Идеята и инициативата за създаването и дейността на тези клубове е на Председателя на Общобългарски комитет”Васил Левски”-г-н Васил Василев и на предходния Вицепрезидент-г-жа Маргарита Попова.

Нашият, енинският клуб”Млади възрожденци” е един от най-рано възникналите(от първите тридесетина) и е сред учредителите на споменатото Национално движение, участник в първата и във всички следващи досега Национални срещи на клубовете”Млади възрожденци” в София.

Клубът е основан официално на учредителна сбирка, проведена на 14 ноември 2014г., само две седмици след впечатляващото честване на 200-годишния юбилей на енинското учебно заведение,в училищната музейна сбирка (мястото не е случайно избрано), в присъствието на 15 учредители-12 ученика, училищният Директор (почетен член) и двама учители, ръководели на клуба.

-ЦЕЛИ И КРАТКА РЕТРОСПЕКЦИЯ НА КЛУБНАТА ДЕЙНОСТ:

Клубовете”Млади възрожденци”(в т.ч. и енинският)възникнаха,за да се опитат да запълнят една значителна липса в българското училищно обучение и възпитание.

На първо място,чрез своята дейност,те се опитват да съживят сред подрастващите едни от най-добрите морални ценности и добродетели на нашия народ-ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ, и най-вече-СВОБОДОЛЮБИЕ, РОДОЛЮБИЕ (в т.ч.ЛЮБОВ КЪМ РОД И РОДЕН КРАЙ), УЧЕНОЛЮБИЕ, ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА “НА ПОЛЗУ РОДУ”, ЛЮБОВ И ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД ВСИЧКО СТОЙНОСТНО БЪЛГАРСКО(език, история, култура, религиозна вяра, традиции-бит, обичаи, песни, танци, носии и др.)И БЕЗКОРИСТНА РАБОТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО МУ и т.н.

На тази основа, но същевременно, клубовете целят да стимулират формирането у подрастващите клубни членове,на изчезващи в нашето общество общочовешки ценности и добродетели- ЗАЕДНОСТ, СЪПРИЧАСТИЕ, МИЛОСЪРДИЕ, СЪСТРАДАНИЕ, ВЗАИМОПОМОЩ, БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ, УВАЖЕНИЕ И ПОЧИТ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, ЗАЩИТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ПО-СЛАБИЯ И НА СОЦИАЛНО ПО-УЯЗВИМИЯ и т.н.

Успоредно с всичко това, с дейността си , клубовете целят да формират у учениците основополагаща демократична и правова култура и основни демократични ценности и добродетели (право на глас и зачитане на чуждото мнение, плурализъм, спазване на демократичните процедури, висшегласие,активна гражданска позиция и т.н.)

Клубната дейност дава възможност на учениците да развият и организационни,а и първоначални ръководни умения. Затова заместник-председателят и организационният клубен секретар са задължително ученици.

И още нещо много важно-чрез своята дейност, клубовете дават възможност на учениците да развият и изявят свои дарби и умения, някои от които не могат да се реализират в общозадължителния учебен процес.Не на последно място, клубната дейност се опитва да подпомага формиране и развитие у подрастващите на умения за нормално социално общуване.

Ето тези основополагащи цели и възможности за развитие бяха наши ръководни ориентири в практическата работа и на нашия ученически клуб досега. ОСНОВНИЯТ ДЕВИЗ НА КЛУБА БЕ (А И СИ ОСТАВА):

“БЪДЕЩЕТО СЕ ГРАДИ В НАСТОЯЩЕТО, НО СЕ КОРЕНИ В МИНАЛОТО!” . А най-радостното е,че всички участвали в клуба през годините (няколко десетки ученика), с голямо желание се включваха в клубните инициативи и изяви,за което им благодарим от ❤️!Това е най-категоричното доказателство,че сме на правилния път!И понеже не можем да изброим всички,ще споменем най-активните досега-Мария Тодорова, Мария Кукова, Анна Кукова, Тея Бонева, Яна Димитрова, Христина Тодорова, Калоян Торлаков, Наско Хътов.

А практическата дейност на клуба наистина бе и е богата и разнообразна. Учениците: подготвят и представят празнични програми или участват в общоучилищни и извънучилищни такива; посещават периодично самотните хора в селището,дом ове за възрастни хора в Казанлък, както и дом за медико-санитарни грижи за деца с увреждания-с.Бузовград, като във връзка с това инициират, организират и провеждат дарителски кампании с благотворителна цел; занимават се с издирвателска родословна и краеведска дейност; участват в национални и регионални ученически конкурси (литературни,краеведски и др.), подготвят и представят пред съученици те си традиционни български обичаи и обреди (например коледуване), “осиновили” са и се грижат за някои местни паметници и забележителности  (бюст-паметника на основателя на енинското възрожденско училище-архимандрит Онуфрий Хилендарски, двувековното дърво-кестен в двора на енинския храм “Свети Георги” и др.); поддържат постоянна интернет връзка с Общобългарския комитет”Васил Левски” в София и свой сайт; участват в радио и телевизионни интервюта, както и в ежегодния карнавал по време на Празника на розата; организират си и провеждат свои увеселителни инициативи (пикници,празнични партита) и мн.др.

С тази своя активна дейност енинският клуб”Млади възрожденци”си е създал добро име – както на регионално,така и на национално ниво. Той е носител на няколко престижни национални и общински награди:

-февруари 2015г.-трета национална награда (парична стипендия)за цялостна и за подчертано социалноориентирана клубна дейност

-октомври 2015г.-първа национална награда (клубът е обявен за “Клуб на месеца”за цялата страна,с парична награда и право на участие на целия клуб в работата на следващата Национална среща на клубовете през 2016г.)

-1 ноември 2016г.- специална награда за Тея Бонева от индидуалното й участие в национален фотоконкурс, посветен на Празника на народните будители

-май 2017г.-първа национална награда за активна социална дейност на клуба (предметна награда).

-Клубът е награждаван двукратно(през 2015 и през 2016 година) с почетна грамота от Община Казанлък за активна дейност.

-Калоян Торлаков е носител на индивидуална награда при участие в краеведски конкурс в Стара Загора.

За да стане всичко това (и дейност,и успехи)факт изказваме своята сърдечна благодарност:

-на Директора на училището-г-жа Детелина Начева-затова,че “прегърна”идеята за клуба и за всяческото съдействие и участие в клубната дейност

-на колегите Цвета Рименова, Татяна Бонева,Светлин Стефанов, Анелия Иванова, Теодора Стоева, както и на класните ръководители на учениците-клубни членове. Без тяхната помощ, съдействие и подкрепа не бихме могли да постигнем всичко това!

-на читалищния секретар-г-жа Аня Дерменджиева-за ценното съдействие!

-специално на колегата Дешка Минчева-за ценната помощ в труден период.

-на всички родители на ученици-клубни членове-за формираното добро домашно възпитание,за гласуваното ни доверие ,за проявените разбиране и съдействие!

ПЕТТЕ ГОДИНИ КЛУБНА ДЕЙНОСТ, ЕМОЦИИ, УСПЕХИ СА ВЕЧЕ ИСТОРИЯ!ТЕ СА ВЕЧЕ ПРИЯТНИ СПОМЕНИ!НО ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В”СТАРИ ЛАВРИ”,А ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА БЛАГОПРИЯТНА ОСНОВА ЗА ПО -НАТАТЪШНА УСПЕШНА КЛУБНА ДЕЙНОСТ! ПРАЗНИЧНОТО КЛУБНО ПАРТИ ОТМИНА! ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАЕДНО НАПРЕД!И, НАГОРЕ,НАДЯВАМ СЕ!

ЧЕСТИТА ПЕТА ГОДИШНИНА НА КЛУБ”МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ” НА ВСИЧКИ, НА КОИТО ИМ Е НА СЪРЦЕ ИДЕЯТА!

Гриша ГОРЕЦОВ

Още Новини