Децата от ОУ “Мати Болгария” показаха на мама и тати как се въртят семейните пари

Истински празник сътвориха прекрасните деца от 4б клас с класен ръководител Боряна Попова от ОУ “Мати Болгария”. Те бяха “създатели” и на чудесния декор.
Този празник се случи и благодарение на усилията и посветеността на обществения посредник на града Гинка Щерева. Специални гости на събитието бяха Rossitza WartonickФондация “Инициатива за финансова грамотност” и Анелия Русакова, МОН.

Пиесата е част от програмите “За парите и други важни неща”. Програмата е включена в регистъра на МОН на одобрените програми за квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти. Одобрена e със заповед № РД 09-2825 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката, а за нея може да прочетете тук: 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата е предназначена за учители от начална степен на училищното образование и представя иновативни и атрактивни подходи материали и инструментариум, чрез които се изграждат ключови социални и начални икономически и финансови компетентности в децата. Адресирани са теми като начална финансова и икономическа грамотност, професии и предприемачесво,  начално финансово планиране и бюджетиране, спестяване и разходване на парични средства. Програмата е насочена към изграждане на качества като инициативност и предприемчивост, както и към развитието на емоционалната интелигентност и личностна мотивация.  Прилагането й подпомага развитието на особено значими за 21 век умения  – критично мислене, умения за работа в екип, презентационни умения, комуникативност и креативност.

ІІ. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата е подходяща за използване самостоятелно в предпочитани от преподавателите часове и форми и като практически инструмент, обоготяващ съдържанието на обучението за общообразователната подготовка по технологии и предприемачество в 1 – 4  клас.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

По време на обучението педагозите ще усвоят знания и развият умения за преподаване и изграждане на тези ключови компетентности. Предаването на знания и умения по темите се основава педагогическите подходи „Учене чрез опит и преживяване” и   „Учене чрез игра“, както и чрез ролеви игри и театър.  В обучението на учителите присъства както теоретичната подготовка, така  и  практически занимания, чрез апробиране на активности. Предоставя се ръководство, съдържащо теоретично-информационни материали,  сценарии за театрални постановки, методология за провеждане на активни занимания, с указания и помощни материали.

Преподавателите имат възможността да въведат в своята работа нови атрактивни и действени подходи, които подпомагат формиране на базисна финансова, икономическа и гражданска  грамотност у учениците, както и за развиване на т.нар. умения на 21 век.

ІV. РЪКОВОДСТВО И МАТЕРИАЛИ

По програмата е разработено ръководство, което се състои от десет работилници. Девет  от тях представляват логически обвързана серия от активни игри по конкретната тема, а десетата е урок-спектакъл. Общият брой на игрите е над 25, като всяка от тях може да се използва в съвкупност с останалите игри по темата или самостоятелно. Игрите са разработени като детайлни сценарии. Насоките за преподавателя, както и основните послания и учебно съдържание са инкорпорирани в плана за провеждане на активността и следват логически развитието й, като по този начин се цели улесняване на преподавателя. В работилниците са дадени всички необходими указания и материали за провеждането им.  В урока-спектакъл е представен детайлен театрален сценарий с подробни указания, съдържащи и  информационна  част.

По време на обучението се предоставя ръководството и други информационно-образователни материали.

V. ОРГАНИЗАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Форма на обучение: Семинар, включващ практически занимания и дискусия и самостоятелна работа.

Повече информация за програмата може да прочетете тук: www.financialiteracy.eu