Какво е „Еразъм+” ще разберем от доброволците на “Взаимопомощ” този четвъртък

На 15.10.2020 г. от 17.00 ч. в отдел „Изкуство”, Общинска библиотека „Искра” и МЦР-Взаимопомощ, Ви канят на представяне на програми „Еразъм+” и Европейски корпус за солидарност по време на дните на програма „Еразъм+”.

Запознайте се с програмите чрез хора, които са участвали по проекти и могат да Ви разкажат реално какви умения са придобили и колко много приятели от различни държави са срещнали.

Разгледайте снимки от дейностите по проекти „Аптечка за първа помощ 2”, „Скулптури на идеи” по програма „Еразъм+” и се запознайте с доброволците от Италия и Испания по проект „Взаимопомощ 2” на програма „Европейски корпус за солидарност”.

Срещата е организирана във връзка с “Time to move 2020” кампанията на „Евродеск” точката на МЦР-Взамопомощ и е насочена в информиране на младите хора за хилядите възможностите за участие в консултации, свързани с предоставяне на актуална младежка информация за ЕС, програма „Еразъм+”, „Европейски корпус за солидарност” и международни проекти, за пътуване в Европа или за придобиване на ценен опит за бъдещо участие в професионално развитие. Да се повлияе върху незаинтересоваността и предизвика активнoстта на младежите и те практически да се включат в обществено полезни каузи и кампании. За да станат активни европейски граждани.

инж. Мария Славова