Кой ще бъде в новия Младежки общински съвет

МОС, е неформална група от млади хора, обединени на доброволен принцип, свързани от желанието за развитие на младежта в общината. МОС функционира към общинската администрация, като представя и търси решение съвместно с Община Казанлък, относно наболели проблеми в сферата на младежта.

Ако Вие сте амбициозен млад човек с мнение и виждане за развитие и подобряване на средата за живот в нашата община и всичко това Ви звучи интересно, полезно и заинтригуващо, сега е моментът да се присъедините към нас.

Информационни събития ще се проведат в средните училища и професионални гимназии в периода до 13.03.2019 г.. За представители на НПО или сдружения и граждани, младежите ще организират информационно събитие в сградата на Младежки дом – гр. Казанлък на 15.03.2019г. от 18:00 часа.

Заявление по образец (Приложение I от Правилник за избор на членове на Младежки общински съвет – Казанлък) се подава до 25.03.2019 г. и можете да го намерите на официалния сайт на Община Казанлък, рубрика „Портал за младежта“, подрубрика „Общински младежки съвет“ и на фейсбук страницата Младежки Общински Съвет Гр. Казанлък