Коледна инициатива зарадва възрастните хора – потребители на социалната услуга “Дневен център за стари хора”

Младежки общински съвет съвместно с Oбщина Казанлък и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните подготвиха празнични торбички с продукти по случай предстоящите Коледни празници за възрастните хора – потребители на социалната услуга “Дневен център за стари хора”.
В най-светлите празници младежите зарадваха възрастните хора с пожелание за здраве, спокойствие и уют в домовете.
“Въпреки предизвикателствата, които ни поднесе 2020 година, надежда трябва да има и всеки от нас може да направи добро и да подари усмивка на човек в нужда.
Весели празници!”