Млади “Приятели на армията” премериха сили

Децата от 4 училища с голям интерес , участваха в курсове по огнева подготовка организирани от клуб „Приятели на армията“ и ВФ 22180.

В процеса на обучението стреляха с автомат 7,62 АК-74 , картечница 7,62ПК  и пистолет 9мм ПМ.

Занятията продължиха с физическа подготовка, а  накрая завършиха със състезание по военно приложни дисциплини , в което бяха включени различни елементи от тренировъчния процес. Обучението се ръководеше от Тодор Земеделски.

В клуба „Приятели на армията” участват ученици от ПГ „Иван Хаджиенов“,  ПГТТМ,  Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”,  СУ “Екзарх Антим I”.

Предстоят още обучителни дейности на клуба „Приятели на армията”.

Идеята на клуб  „Приятели на армията” е че съвместното участие на кадрови и запасни военнослужещи и средношколци в спортни и военно- приложни игри, състезания и културно развлекателни дейности, ще допринесе за по успешната адаптация на подрастващите и младите хора към живота и условията на Българската армия.