Млади таланти получиха обществено признание

Председателят на Общинския съвет в Казанлък – Николай Златанов, се срещна днес с членовете на Младежки общински съвет в Града на розите. Той благодари на младите хора за редицата инициативи, които те организираха през годината. ,,Вашата дейност зарежда с оптимизъм. Благодаря Ви за активната гражданска позиция и за ангажираността Ви към младите хора на Казанлък” – се обърна към младежите Председателят на ОбС.

Той връчи на организацията мастилено цветен принтер, от какъвто членовете й имат нужда. ,,Много благодарим на г-н Златанов, затова че оцени труда ни и намери най-добрия начин да ни го покаже”, сподели Християн Трошанов – председател на МОС Казанлък.

Обществения посредник -Гинка Щерева, също отличи 17 ученика от Художествената гимназия, изготвили проект за изработване на табели за улиците в Казанлък.

През учебната 2015/2016г. г-жа Щерева реализира проект, свързан с гражданското образование на подрастващите, с конкретна тема за всеки месец. За месец октомври темата беше „Историята на моята улица” – изследователска тема за учениците. Всеки ученик трябваше да потърси факти, свързани с наименованието на улицата или квартала, в който живее, вярвайки, че всяка улица си има своя история, както всеки дом си има своя памет.

На територията на град Казанлък съществуват 251 пътни артерии по класификатора на ЕСГРАОН на Община Казанлък, в т.ч. булеварди, улици, площади, квартали, жилищни комплекси и една местност.

“Като надграждане на темата и впечатлявайки се от липсата на указателни табели за улиците на нашия град, отправих предложение към възпитаниците на НУПИД „ Акад. Д. Узунов” за подготовка на идеен проект за тези табели. В последствие, присъединих и нови два екипа – от ПХГ „Св. СВ. Кирил и Методий” – паралелка със засилено изучаване на история – с преподавател Николай Марков, който да изготви текст, свързан с историческото събитие, личност или историко-географска област на името на улицата, и СУ „Екзарх Антим I” – паралелка с чуждоезиково обучение, които да преведе текста на историците.

По отношение изработването на табели за улици, не съществува нормативна база, която да определя размери, вид, цветово оформление, шрифт на табелите. Табелите се изработват за оказване на сгради, но е с опция за вертикално позициониране на пилон. В тези случаи има изискване те да са поставени на височина 2.25м от нивото на тротоара, с оглед безопасността на преминаващите пешеходци.

Именно затова, се даде възможност учениците да покажат своята креативност, и за да бъде практически полезен, се постави като задължително условие идейният проект да бъде във формат векторно изображение.

От месец февруари измина достатъчно време. Проектите получиха и те своето развитие. Комисията в крайна сметка се спря на два от тях. ” – коментира Гинка Щерева

Отличени са проектите на авторите: Дарина Дамянова Славова и Павел Светославов Станчев – ученици на НУПИД „ Акад. Д. Узунов” с преподавател Христа Димитрова

От името на Кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова им бе връчена грамота и еднократна месечна стипендия за даровити деца на Община Казанлък. Всички участници получиха грамоти от името на кмета за съществен принос при реализирането на проекта.