Националният конкурс за купа “Българска роза” ще бъде онлайн

Във връзка с обявенота извънредна епидемиологична обстановкао: XII Национален конкурс “Една българска роза” няма да се провежда тази година, информират от Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски” гр. Казанлък. Промяна има и при Х  Национален конкурс по танци, чието провеждане ще бъде дистанционно, но само за  индивидуалните изпълнители в 3-те направления.

Конкурсът  има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и млади хора, да допринесе за повишаване на мотивацията им – да  се занимават с конструктивна творческа дейност в съвременното танцово изкуство, като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията.

Конкурсът  има  за задача да подпомогне и стимулира творческото и изпълнителското развитие на младите балетни  таланти, като отчита постиженията им в класическия, характерния и модерния танц, както и тенденциите в тяхното развитие. Мероприятието е отворено за всички Детски  комплекси , Центрове  за  подкрепа за личностно развитие ,Читалища,  Младежки и студентски домове, училища и детски градини, частни школи, студия, клубове и групи, развиващи танцовото изкуство и популяризиращи танцовите стилове и техники.

Заявката  за  участие  с  попълнените  формуляри  трябва  да  бъдат подадени  не  по-късно  от  23.06.2020г. на  адрес : odkkk_konkursi@abv.bg 

Допълнителна информация може да получите на: http://odk-kazanlak.com/,  Тел: 0431 / 9 95 07, GSM: 0878799248

Бланката за заявка, декларацията и регламента може да изтеглите от ТУК.

Конкурсната  програма  ще  се  състои  по  следния  начин:

  • до 23.06.2020г. –  изпращане  на  заявки за солови изпълнения в трите направления на трите възрастови групи;
  • до 27.06.2020г – обработване на  получената  информация;
  • до 30.06.2020г – журиране и  класиране, обявяване на класация.
  • до 08.07.2020г – отпечатване на грамоти и изпращане на класираните

Източник: odk-kazanlak.com, снимка: архив /участници/