Нови възможности за младите

Обучението ще продължи 10 дни. В него ще вземат участие държавите Литва, Словакия, Полша, Румъния, България, Испания, Италия и Германия, а българския екип ще бъде предтавляван от пет участника.

Обучението предлага възможностите за ползата от прилагането на дигитална графична фасилитация, за подкрепяне на учебни групи по време на всички проекти по програмата „Еразъм+” в контекста на неформалното обучение с национално и транснационално участие. Много от партньорите ни не знаят точно как да използват материали си ефективно и едновременно пестеливо при работа с младежи ще им предложим алтернатива. В много обучения сме ставали свидетели и сме създавали големи отпадъци от ресурси, които използваме. Чрез дигитална графична фасилитация, партньорите ни ще могат ефикасно да използват по няколко пъти дигиталния визуален речник при използване, представяне и документиране на работата им.

 В допълнение, графичната фасилитация може да бъде като визуален език тъй като е често среща дори и за култури с различни езикови езици и могат да бъдат използвани като универсален прекъсвач на езиковата бариера за интернационални групи и за хора, които работят с език, с който не се чувстват уверени, млади хора с различно поведение и стил на учене.

Вторият проект е по „Европейски корпус за солидарност” и се нарича „Взаимопомощ”, като по него в Казанлък ще пристигнат 4-ма доброволци за по 10 месеца. Те ще работят по младежката медия /www.theyouth.info/ и ще организират събития в местната общност. Ще стартират организирането и логистиката на десетото издание на еко фестивала в Казанлък, които ще се проведе през юли 2020 г. Ще се продължи съвместната работа с Исторически музей “Искра” и Общинската библиотека „Искра”.

С библиотеката работим много добре, като по проект “ДоброволциТЕ” организирахме “Езиково кафе Италиано”, което имаше много добро влияние както върху доброволците, така и върху местната общност. То дори беше включено в културния календар на Община Казанлък, затова бихме желали да го продължим като успешна инициатива. Благодарение на тази работа сега в Парк „Розариум” има и поставени къщички за книги.