Представителите на МЦР „Взаимопомощ“ се завърнаха с нови знания от Румъния

Присъстващите на семинара имаха възможност да придобият опит в работата с младежи в неравностойно положение и да разпишат доброволчески проекти за последвала работа в мрежа с организациите участници. Получиха и нови знания, свързани с писането на проекти по новата програма на ЕС – „Европейски корпус за солидарност”, прес-съобщения, интервюта, развиха нови умения за критично мислене и изграждане на комуникативни умения или как да бъде представена информация пред публика, както и начините на реакция в ситуации с доброволци от ежедневието на младежкия работник.

Обучители на семинара бяха треньори от Румъния и Португалия, а участниците бяха младежки работници от България, Дания, Холандия, Естония, Португалия, Франция, Италия, Турция, Гърция, Хърватия и Румъния. Според Красимир Цанев – психолог и младежки работник от 15 години, това е един от много добре организираните семинари, в които е участвал по програмата „Еразъм +“. Другият участник от българската група бе ментора на доброволците в Казанлък и младежи работник във „Взаимопомощ” – Атанас Митев. В момента в същата румънска организация на доброволческа служба е Мария Атанасова, която ще работи до края на август, за кандидатурата на  Крайова за „Младежка европейска столица”.

Участвайки в тренинги, семинари и младежки обмени младите хора могат да научат много полезни неща за страните, които участват в тях – историята им, традициите и културата, поясняват от МЦР „Взаимопомощ“, като добавят, че всеки който желае може да кандидатства като доброволец на организацията.

Тя организира ежегодно като партньор участие на младежи в различни проекти по програма „Еразъм+”, като в момента има група от 6 участника в Полша, които всеки момент се завръщат, доброволки в Румъния и Словакия. При всякакви въпроси можете да се свържете с изпращащата българска организация на е-майл ydcma2004@gmail.com